Nederlandstalige versie

We hebben je e-mailadres uit ons abonneebestand verwijderd. Je zal voortaan geen nieuwsbrieven meer van Barvee.be ontvangen.

Uiteraard kan je je later steeds opnieuw inschrijven voor onze gratis nieuwsbrief. We kijken er al naar uit …

English version

We unsubscribed you from our database. From now on you will no longer receive newsletters from Barvee.be.

Of course you can always subscribe to our free newsletter again. Looking forward to it …